Her på siden finner du PDF'er av artikler jeg har kommet over i mine daglige søk etter informasjon fra verden, enten i form av nyhetsartikler, forskningsrapporter, politiske kommentarer etc.
En god del av artiklene har jeg oversatt til norsk og også noen
til engelsk, For meg er det å oversette en form for
fordypning i stoffet som jeg synes er nyttig.

Artikler & Historier

Air Accident Report from the Norwegian Safety Investigation Committee - NSIA
covering the DHC-6/300 accident at the Island of Varoy, Norway in 1990.


BBC-artikkel om konflikten mellom Ukraina og Russland angående Krim.

Bosnia Hersegovina er en mislykket stat

Eurasia.net skriver om valget i Kasakhstan, hvor på tradisjonelt vis ett part dominerer.

 

UK is ahead in the vaccination of its population, 

Widerøe's Flyveselskap AS, brosjyre utarbeidet ved fremvisning av LN-BNS på Farnborough Airshow i 194, i regi av NFK AS.

President Bidens admin kan unngå det totale globale kollaps. Kilden er "Democracy without Borders" 

FACTI-panel rapport om "Financial accountability & Integrity". FN-organet jobber med undersøkelse av sorte penger og skattely.  

Moldovas nye president sier russiske tropper må
ut av Ukraina

Kilde: BBC News   Utgitt: 30. november 2020

Original: Moldova's new president calls for Russian troops to withdraw from territory
-------------------------------------------------
Moldovas påtroppende president Maia Sandu går nå inn for at de russiske tropper trekkes tilbake fra den løsrevne, separatist-regionen som kalles Transnistria, som ligger mellom Moldova og Ukraina.


I sin første pressekonferanse som nylvalgt president sier Sandu at de russiske tropper aldri har hatt formell tillaelse til å oppholde seg i separatist-regionen. Kremlin har avvist hennes kommentarer og sier slike holdninger kan destabilisere regionen.

Sandu vant over den tidligere presidenten Igor Dodon som åpenlyst ble støttet av Russland ved valget den 1. november i år. 48-årige Sandu er utdannet økonom bl. a. i De forente stater og har vært rådgiver for administrerende direktør i Verdensbanken i to år. Hun går inn for en sterkere tilknytning mot vesten. Dagen etter valget uttalte hun at de russiske såkalte freds-bevarende styrker i Transnistria (Operational Group of Russian Forces in Trans-Dniester – OGRF), må byttes ut med sivile overvåkere fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa-OSCE, i regionen Transnistria. "Vi er et uavhengig land som ikke ønsker utenlandske tropper innenfor våre landegrenser" sa hun i pressekonferansen som ble avhold i landets hovedstad Chisinau. Dette er ikke bare en deklarasjon – det er en nødvendighet" sa hun til sist og la til at hun; "ville arbeide med Russland for den tid det måtte ta å løse spørsmålet om å fjerne alle våpen og forflytte samtlige tropper".

Moldova anser OGRF for å være etterfølgere etter de russiske styrker som sto sammen med de russisktalende separatister i området, etter sammenbruddet av Sovjetunionen mot slutten av 1991. Russland har fortsatt ca. 1500 soldater i Transnistria. De forente nasjoner har utstedt en rekke resolusjoner som beordrer Russland til å trekke troppene tilbake betingelsesløst, sammen med det lager av våpen som man vokter over. 

I en respons til President Sandus uttalelse, sier talsmann Dmitry Peskov i Moskva til pressen at Russland forventer at troppene i det man i Russland kaller Trans-Dniester, blir værende. "Russland yter en særlig viktig tjeneste i området" sier Peskov og legger til at; "endringer i forholdet kan bety en alvorlig destabilisering i området". 
    

Separatistregionen Transnistria er en meget smal stripe land langs elven Dester og grensen mot Ukraina, og som har byen Tiraspol som sin største by. Regionen brøt seg løs fra Moldova i 1992, etter en kort krig.

Det internasjonale samfunn aner-kjenner ikke regionens selvoppnevnte statlige status eller området regjering, som konstant ligger i et mege spent forhold med Moldova. Regionen er økonomisk, politisk og militært holdt i live av Russland. President  Sandu som tidligere også har vært statsminister i Moldova, oppnådde en imponerende, overveldende seier over den tidligere

president Dodon, som ble åpenlyst støttet av den russiske president Putin i valgkampen. Hun uttalte at som president ville hun prioritere korrupsjon og forene landet.

[Kommentar]:
Vi har nå kjørt og overnattet i Moldova i tre forskjellige omganger og kjørt landet neste på langs ved to anledninger. De fleste infrastrukturer virker normale, og folket er vennlige og imøtekommende. Grensepasseringer har ikke gitt oss problemer, selv med hunder. Hotellopphold har også vært problemfrie. Da vi kom fra Ukraina, fra Kiev via Odessa og inn i Moldova, unngikk vi Transnistria, men neste gang kjører vi igjennom utbryterstaten.
Ellers kan vi anbefale Moldova, og kan anbefale utprøving av landets vinproduksjon.
Se: https://web.archive.org/web/20070716192415/http://www.turism.md/eng/section/39/

Banker betjener de ultra rike, mens vakthunder
lar alarmen gå

Analyse av lekkede FinCEN-filer viser spenning mellom
britiske banker i New York og London
Av: ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists
23. September 2020

________________________________________
Ivor Ichikowitz reiser bust når han blir fortalt at rustningsindustrien har rykte for å være en særdeles mystisk og tilbaketrukket type virksomhet. "Vi er ikke en ødelegg-hva-som-helst bransje" sier den 53 årige grunnlegger av det Syd-Afrikanske våpenprodusent Paramount Group til tv-stasjonen CNBC for noen år siden. "Vi er i beskyttelsesbransjen". Hans bank, Barclays Bank som er en global bankoperasjon med base i London, Stor-britannia, har med glede dekket hans behov for banktjenester og med effektivt resultat flyttet hundrevis av millioner for Ichikowitz og hans selskaper. Men de senere årene har vakthunder "på huset" hos Barclays alarmert om korrupsjonsanklager som også omfatter Ichikowitz. Dette har avstedkommet spørsmål om han de facto er engasjert i hemmelige manøvrer, noe han tidligere offentlig og med irritasjon, har avvist.

Vakthundene på huset registrerte fra og med august 2011 og fem år fremover, mere enn fire milliarder i trans-aksjoner som å være mistenkelige. Dette kommer frem på en særdeles hemmelig, intern rapport ved navn SAR – Suspivious Activity Report, som nettstedet BuzzFeed Nyheter, fikk tilgang til og som så ble gjennomgått av International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ. 

 

Etter å ha sendt et større antall advarsler til De Forente Staters finansdepartements Financial Crimes Enforcement Network, kjent som FinCEN, hyrte Barclays et uavhengig, privat undersøkelsesbyrå, som sammen med andre styres av den tidligere britiske spion Christopher Steel, til å grave dypere i saken. Dette medførte en rapport som ga grunn til å heise enda flere røde flagg, og som viste til kilder som sa at Ichikowitz hadde gitt politiske bestikkelser for å oppnå militære kontrakter i Syd-Afrika, i henhold til en rapport Barclays sendte til FinCEN.    
 
Banker har, i henhold til lov, plikt til å utøve stor forsiktighet når man betjener politisk tilknyttede klienter, da disse anses for å være sårbare i forhold til bestikkelser og/eller korrupsjon da de har en sentral politisk posisjon. Følsomheten er også relatert til landet de oppholder seg i eller driver deres næringsvirksomhet i. 

 

Fra tid til annen så setter banker et merke på pengeoverførsler, ikke fordi de nødvendigvis er mistenkelige, men heller fordi transaksjonen krever en større, generell oppmerksomhet, både i relasjon til klienten og til dennes forretninger. Barclays avdeling i New York "forblir bekymret overfor Ichikowitz og hans virksomheter" og disses kilde til fremgang og lønnsomhet, samt Ichikowitz mulige involvering i "bestikkelser og korrupsjon" skriver spesialjurister (compliance officers), i desemberutgaven av SAR i 2017. Dokumentene, som er en del av en større lekkasje under navnet FinCEN-filene. Informasjon fra disse gir uten sidestykke et blikk inn i hvordan kontrollfunksjonene selv i store globale bankers oppgave med å påse at sorte penger ikke kan bevege seg rundt på kloden, kolliderer med ønsket med det altover-skyggende ønske om å produsere større og større profitt. Rapportene peker også på at kontrollregimet med tilhørende lovgivning, heller ikke er i stand til på politimessig måte å overvåke og regulere bankenes profittdrevne motiver og global forflytting av store summer av finansiell midler.
   

Paul Pelletier, tidligere senior i De Forente Staters justisdepartement og anklager i saker angående finansielle forbrytelser, sier i en kommentar at: "banker er 'hardwired' til å skulle tjene penger. Det er kulturelt umulig for de å si nei. For å få en bank til å oppføre seg som de skal, må det etableres sikre og effektive tiltak mot dårlig oppførsel, både internt og eksternt. Det finnes ikke i dag". Aktivitetsrapporter med mistenkelig aktivitet (SAR), gir et meget sjeldent innblikk i konflikten som råder i globale banker hva angår hvordan man skal behandle fremstående klienter, som kan forbindes med korrupsjonsskandaler, men som aldri formelt er anklaget for forholdet. Spenningen i dette minefeltet setter ofte bankens spesial-jurister (compliance officers), et ledd i en bankorganisasjon som altså har til oppgave å varsle myndighetene om en mistenkelig forflytning av penger, opp mot profittkravet og trofègivende jakt etter klienter med mye penger.  
 

Friksjoner i dette miljøet kan gi divergerende tilnærminger mot en og samme klient i forskjellige deler av banken. I 2017, på samme tid som Ichikowitz og hans Paramount-gruppe av selskapers penger fortsatte å strømme via Barclays Bank, så valgte bankens såkalte "Corporate Division", å bryte forbindelsen med et selskap som hadde forbindelser til Ichikowitz fordi det var: "utenfor bankens appetitt på risiko", i henhold til en rapport om mistenkelig aktivitet (SAR). Å flytte penger for politisk utsatte personer, som i finansmiljøene karakteriseres som PEP - Politically Exposed Person, kan nemlig føre til store bøter eller det som verre er. 

Bare to år tidligere, i november 2015, valgte finansmyndigheten i Storbritannia å bøtelegge Barclays Bank med i overkant av en milliard kroner, for ikke å ha sjekket grundig nok en del av sine risikofylte, politisk tilsluttede klienter, og at de hadde gått til "uakseptable tiltak for å tilfredsstille" klientene. SAR-rapportene viser bekymringen spesialjuristene har og gir uttrykk for i sine raapporter,  og er ikke nødvendigvis en indikasjon på kriminell adferd eller andre gale handlinger.
Rapportene beskriver at penger flyter fra/til Ichikowitz selskaper og var inkludert i en gruppe på mere enn 200 mistenkelige aktiviteter. Informasjon om dette var anmodet om av kongressen i De Forente Stater, som en del av etterforskningen av russisk innblanding i valget i 2016.       

 

Portvakten for den globale rikmannsklubb FinCEN -filene hever sceneteppet for den diskré verden av private banktjenester, noe konsulentgiganten McKinsey & Co, i 2019 beskrev som "den mest profitable sektor i den globale banknæring". Sektoren tiltrekker seg noen av klodens aller største banker, inklusive Barclays samt noen mindre spillere, som f.eks., sveitsisk baserte Julius Baer.  Ulikt investeringsbanker, som har til oppgave å selge aksjer eller sette sammen kompliserte og markedsendrende fusjoner, så har private banker oppgaven med å tråle markedet for stenrike klienter og med list og lempe få klientens verdier inn i egen bank. Helt siden finanskrisen i 2008 har private banker konkurrert om å administrere ca. 200 millioner billioner i global og personlig rikdom, et marked som har fått øket betydning etter krisen. I 2018 bidro private banker med "et resultat på mellom 5 til 6 % i ren profitt fra dette markedet", sier McKinsey. Private banker strekker seg ekstraordinært langt for å tilfreds-stille rike klienter. De betjener de globale velstående som en slags personlig "portvakt", og får ofte som en sidestilt belønning vanskelig-å-få-billetter til sports-arrangementer og konserter. Og for de superrike kan de strekke seg enda lenger.

Fem-stjerners behandlingen som en bank yter har inkludert blant annet overdådige ferier og sammenkomster i Urugays storslåtte strandresort Punta del Este. Viktigere enn dette er bankenes sjenerøsitet overfor klientene i form av finansielle fordeler og tjenester. Dette kan inkludere fordelaktige og tidlig adgang til kjøp av fordelaktige aksjer og lånemuligheter, en fordel De Forente Staters president Donald Trump har fått fra sin private bank Deutche Bank. 

 

Denne form for oppmerksomhet overfor klienter av denne type kan betale seg – og også skape risiko. Ni milliardærer som har stått på magasinet Forbes liste over verdens rikeste de siste ti år, flyttet penger via Barclays Bank mellom 2009 og 2017. De ble også merket som mistenkelige i FinCEN-filene.  En vedvarende utfordring for banker som forsøker å følge pengestrømmene, må også kjempe mot en hel industri som ikke har annen oppgave enn å skjule sporene. De rike, og de med de riktige forbindelser, kan enkelt etablere offshoreplasserte selskaper hvor hemmeligholdelse er det aller viktigste. For å få dette til har de en hær av tilretteleggere, og blant disse er private banker som skaper forbindelse mellom klientene (de rike), og spesialfirma som ikke har annen oppgave enn å kreere hemmelige bedriftssammen-slutninger, ofte i form av syndikater, og også ofte i form av offshoreplasserte selskapskonstruksjoner. 
    
Tidligere sjefsøkonom ved McKinsey & Co., James S. Henry, nå "Global Justice Fellow", ved Yale University i New Haven, i delstaten Connecticut sier; "den reelle vekst i den globale, hemmelige finansindustri, er drevet frem av verdens fremste banker".  Han viser til ny data fra organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling "Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD", som sammen med data fra De Forente Stater, viser at fra og med slutten av 2019 ca. 50 millioner billioner av kapital ble investert offshore i over 100 forskjellige skatteparadis.

Det hele unngikk på denne måten den alminnelige beskatning. Og som forventet; superbankene erklærer dyrt og hellig at de har sikkerhetsanordninger på plass for å kontrollere om det er ulovlige og derved kriminelle penger som er i omløp. Barclays sier i et skriftlig svar til ICIJ; "kriminell finansaktivitet svekker bankene. Vi har derfor en felles interesse i å unngå dette, i tillegg til våre rene juridiske forpliktelser. Økonomisk kriminalitet er av natur komplekst og vanskelig å oppdage". Barclays ville ikke svare på spørsmål om spesifikke klienter eller transaksjoner og viste til at rapporter om mistenkelig aktivitet er konfidensielle.  

 

Barclays sier de fortsetter etterforskningen og overvåkingen av kontoaktivitet etter at en SAR-rapport er levert. I denne sammenheng samarbeider man ofte med den respektive politimyndighet. I de fleste tilfelle sier banken at de konti som er inkludert i SAR-rapporten, ikke lukkes ved innlevering av rapporter. "Hvis vi konkluderer med å ha bekymring i relasjon til finanskriminalitet, så iverksettes tiltak, noe vi har gjort et stort antall ganger i løpet av de senere årene", sier banken og fortsetter; "en konket terminering av et klientforhold skjer bare når nøye og objektivt har analysert  etterforskingen og tilhørende bevismateriale.. I dette arbeidet balanserer vi mistanken om kriminell aktivitet med risiko for å skulle "de-banke" en uskyldig klient" Til dette legger banken til at; "vi har tilfredsstilt alle juridiske og myndighetspålagte krav, inklusive de av De Forente Staters pålagte sanksjoner."  


Banker stilt opp mot etterlevelse
En ubalanse i maktforholdet på området favoriserer bankene, altså de godt betalte tjenere for de særs rike. Makten ligger nemlig ikke hos de bankansatte som skal være interne vakthunder. De er som regel lavtlønnede, interne byråkrater som er plassert langt bak i kontorene, med lite eller ingen makt eller adgang til de "bonede gulve"[dk]. Denne oppdeling av makt er spesielt merkbar i Europa. Før finanskrisen i 2008 var arbeid med etterlevelse, en profesjon særdeles lite påaktet av noen og som tiltrakk seg en type ansatt med lite eller mange ganger ingen formell kvalifikasjon, forteller Andrew Samuels Han var ansatt i nettopp Barclays Bank i London fra 2015 til 2016 i stillingen "Program Manager" for "Whistle-blowing & Investigations". 

 

Denne type stilling er alminnelig i banker og involverer etterforsking av tips fra ansatte for så å analysere den risiko klienter og transaksjoner kan gi. Andrew Samuels er nå administrerende direktør for selskapet WisIPort, som bistår selskaper med å innføre og iverksette tiltak for at medarbeidere kan varsle om forhold (whistleblowing), samt opplæring i etterlevelse av interne og eksterne regler, lover og forordninger.  Han kan fortelle at det er stor spenning mellom; "de nye "sheriffer" (etter finanskrisen), og de private bankene som hele tiden er ute etter å tiltrekke seg nye klienter og verdier".
 
Motviljen hos bankene i forhold til å etterleve både interne og eksterne bestemmelser er forsterket av Storbritannias Financial Conduct Authority – FCA, som er landets primære vakthund for banker som Barclays. Siden 2007 har banker som Barclays, Deutsche Bank og Standard Chartered Bank betalt ca. 500 millioner dollar i bøter i Storbritannia alene for brudd på bestemmelser om hvitvask – småpenger sammenlignet med de milliarder av dollar i profitt de globale banker genererer i løpet av et år. 

10k-edition-footer-desktop (1).jpg

Air Accident Report from the Norwegian Safety Investigation Committee - NSIA
covering the DHC-6/300 accident at the Island of Varoy, Norway in 1990.


BBC-artikkel om konflikten mellom Ukraina og Russland angående Krim.

Eurasia.net skriver om valget i Kasakhstan, hvor på tradisjonelt vis ett part dominerer.

Widerøe's Flyveselskap AS, brosjyre utarbeidet ved fremvisning av LN-BNS på Farnborough Airshow i 194, i regi av NFK AS.

 

UK is ahead in the vaccination of its population, 

President Bidens admin kan unngå det totale globale kollaps. Kilden er "Democracy without Borders" 

FACTI-panel rapport om "Financial accountability & Integrity". FN-organet jobber med undersøkelse av sorte penger og skattely.  

Kasakhstan: Valget er over og politikken begynner.

Ny revisjonsrapport viser hvordan tvilsomme personer flytter milliarder globalt.

Financial Secrecy Index 2020 viser  fremgang i global åpenhet.

Hatets psykologi: hva Einstein og Freud kan lære oss.

Kinas engasjement i Afrika

Storbritannias militære showtime.

Krig er ikke en del av menneskets natur.

Mistet et imperium, ikke funnet en ny rolle.

Fornekte og glorifisere folkemord i Srebrenica inspirerer ekstremister over hele verden.

For Armenere et det ikke okkupert land, det er deres hjemlamd.

Generaliseringens
apostel

På tide at vi går inn for globalt demokrati.

The FACTI-report
Panel on International Financial Accountability, Transparency and Integrity

Gorbachev - en ny økonomisk modell.

Skremmes til virkelighet.

50 år med skattekutt for de
rike ga ikke "trickle-down" <

effekt i økonomien ....

Bosnia Hersegovina er en mislykket stat

Ord er grunnlag for holdninger.

Russland må gi Krim tilbake og kompensere for tap.

10k-edition-footer-desktop (1).jpg

Bosnia Hersegovina er en mislykket stat

10k-edition-footer-desktop (1).jpg